VA 358 WHITE EAGLE

Konzistentný, spoľahlivý, efektívny. VA358 vznikol na základe požiadaviek najnáročnejších zákazníkov a ponúka aj možnosť použitia vysokých šálok, pohárov alebo pohárikov.… Čítajte...